Wat is EPREL

Paragraaf voortgang:

EPREL

Om een betere informatie voorziening voor de consument en een efficiënter markttoezicht te kunnen realiseren werd de databank aangekondigd. Deze heet EPREL zoals in de introductie van de les al te lezen was. 

EPREL staat voor:

European => Europees breed gedragen en een initiatief van de Europese Unie

Registry => Registratie systeem

Energy Labelling => voor de energie etikettering

De databank heeft een publieke toegang. In de publieke toegang is vooral informatie te vinden die op het etiket moet staan. Op het moment van de ontwikkeling van deze training is de publieke site nog niet beschikbaar.

De databank heeft ook een toegang voor de autoriteiten. Deze kunnen meer zien en hebben toegang tot de in te voeren meetresultaten en calculaties die betrekking hebben op het energie etiket. Hiermee wil men bereiken dat het toezicht beter en efficiënter georganiseerd kan worden. Daarnaast heeft men hiermee een krachtige tool in de hand om te kijken hoe het aanbod is samengesteld. Hiermee kan men sneller bepalen of bijvoorbeeld een herijking van de energie schalen noodzakelijk is.

Het schema ziet er dan als volgt uit:

Schematische opbouw van EPREL

In dit schema zien we de publieke kant waar toegang is voor consumenten, data analisten en handelaren. Hier is een klein deel van de complete informatie beschikbaar namelijk die informatie die ook op het etiket is vermeld.

Op de niet publieke kant van de website zien we de leveranciers/importeurs/fabrikanten terug die de informatie moeten invoeren. Daarnaast hebben de Market Surveillance Authorities toegang tot de ingevoerde informatie voor de controle doeleinden. Daarnaast zal op basis van die informatie een analyse worden gedaan om vast te stellen in hoeverre bijvoorbeeld een bijstelling van de schalen noodzakelijk is.

Enkele links;

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en

Labeling templates

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/energy-label-templates_en?redir=1