Verplichtingen leveranciers

Paragraaf voortgang:

Leveranciers moeten erop toezien (en zijn verantwoordelijk voor) dat

a) elke lichtbron die in de handel wordt gebracht als een afzonderlijk product (d.w.z. niet in een houder) en in een verpakking, wordt voorzien van een op de verpakking gedrukt etiket in het in bijlage III vastgestelde formaat;

Het etiket dat op de verpakking komt moet voldoen aan de formaat eisen zoals vermeld in de bijlage III. Er zijn twee formaten van de etiketten die beschikbaar zijn. Er wordt geen mogelijkheid geboden deze te verkleinen. We is vergroten toegestaan waarbij alles in in verhouding moet blijven. Het kleine etiket is daarnaast verbonden aan een maximale verpakkingsgrote. Dat wil zeggen als de verpakking die maat overschrijd dan moet het grotere label worden toegepast.

b) de in bijlage V vastgestelde parameters van het productinformatieblad in de productendatabank worden ingevoerd;

Hiermee wordt de EPREL database bedoeld. Het invoeren van de informatie is een verplichting voor de leverancier. 

c) het productinformatieblad in gedrukte vorm ter beschikking wordt gesteld indien de handelaar hier uitdrukkelijk om verzoekt;

De handelaar mag dus om dit informatieblad vragen. Als hij dat doet is de leverancier verplicht om dat ook ter beschikking te stellen aan de handelaar in een gedrukte vorm. Het hoeft daarmee niet standaard op voorraad te liggen in een gedrukte vorm.

d) de inhoud van de technische documentatie, zoals vastgesteld in bijlage VI, in de productendatabank wordt ingevoerd;

Ook hier wordt wederom verwezen naar de EPREL database. De informatie moet hierin vastliggen.

e) in alle visuele advertenties voor een specifiek model lichtbron, de energie-efficiëntieklasse van dat model en de reeks beschikbare energie-efficiëntieklassen op het etiket worden vermeld overeenkomstig de bijlagen VII en VIII;

f) in al het technische promotiemateriaal voor een specifiek model lichtbron, ook het technische promotiemateriaal op internet, waarin de specifieke technische parameters voor dat model worden beschreven, de energie-efficiëntieklasse van dat model en de reeks beschikbare energie-efficiëntieklassen op het etiket worden vermeld overeenkomstig bijlage VII;

Hier wordt verwezen naar een vereenvoudigde uitvoering van het etiket. De betreffende bijlagen zullen we in separate les behandelen. Het gaat daarbij om verkoop op afstand.

g) voor elk model lichtbron een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschre­ven in bijlage III, aan de handelaren beschikbaar wordt gesteld;

h) voor elk model lichtbron een elektronisch productinformatieblad, zoals beschreven in bijlage V, aan de handelaren beschikbaar wordt gesteld;

Het etiket en het product informatieblad moeten beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij ook even aan de EPREL database. Vanuit dat systeem kan een productinformatieblad en etiket in elektronische vorm automatisch worden gegenereerd. Dit maakt het wat makkelijker om ervoor te zorgen dat de juiste informatie erop staat.

i) op verzoek van handelaren en overeenkomstig artikel 4, onder e), gedrukte etiketten met aangepaste schaal worden verstrekt in de vorm van een sticker, in hetzelfde formaat als het bestaande etiket.

Dit is even een vreemde eend in de bijt. Het gaat hier om oude producten die na de overgangsperiode nog in de winkel liggen.

De ingangsdatum van de verordening (EU) 2019/2015 is 1-9-2021. Gedurende een periode van 18 maanden dus tot 1-3-2023 mogen de producten met het oude label nog worden uitverkocht. Een ruime periode om de voorraden de winkels uit te krijgen. Daarna moet echter een nieuw etiket over het oude heen geplakt worden. Indien er de voorraad nog niet is uitverkocht moet de leverancier stickers aanleveren volgens de nieuwe regelgeving (of een andere oplossing zoeken!!). 

Bij het herstickeren moet het nieuwe etiket tenminste het gehele oude etiket bedekken. Het nieuwe etiket heeft echter andere afmetingseisen dan het oude etiket. Het nieuwe etiket is kleiner dan het oude. Dat betekend dat een sticker die aangeleverd wordt groter moet zijn. Dit is op te lossen door een groter kader (wit ruimte) rond het etiket aan te houden waardoor hij even groot is als het originele etiket.