Verplichtingen handelaren

Paragraaf voortgang:

In artikel 4 van de verordening 2019/2015 worden de verplichtingen voor handelaren gespecificeerd.

 elke lichtbron zonder houder in het verkooppunt is voorzien van het etiket dat door de leveranciers overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), is verstrekt, waarbij het etiket of de energieklasse duidelijk zichtbaar is weergegeven, over­eenkomstig bijlage III;

Het gaat hier over het verkooppunt. Bijvoorbeeld de retailer met een fysieke winkel. Indien die lichtbron in een verpakking zit moet op die verpakking het etiket zijn afgedrukt. Let wel in de oude regeling was het mogelijk lichtbronnen zonder verpakking ook te voorzien van een label. In deze richtlijn wordt dat niet als optie gegeven en spreekt met van minimum afmetingen van de verpakking. (Zie Bijlage III).

Bij het ontwerp van de verpakking moet je rekening houden met de locatie van het etiket. Nu zal het vaak zo zijn dat het etiket een flink deel van de oppervlakte van de verpakking inneemt en dat de ontwerper ervoor zal kiezen een andere zichtzijde van de verpakking te maken (de zijde die normaal in de winkel naar de consument gericht zal worden). Het valt te verwachten dat dan in veel gevallen het etiket niet zichtbaar is. In dat geval moet er aan de zichtzijde ook een energie etiket aanduiding komen. Dat is dat geval niet het gehele etiket maar de pijl met de letter erin.

Hier wordt gesproken over enkel lichtbronnen. Er staat lichtbronnen zonder houder. Hier moeten we even opletten. Een houder met een geïntegreerde lichtbron is eerder gedefinieerd als een lichtbron in zijn geheel. In dat geval zou derhalve het armatuur dus de lichtbron zijn en valt deze onder de etiketteringsplicht.

Even in herinnering artikel 2; definities luid;

„houder”: een product dat een of meer lichtbronnen, of afzonderlijke voorschakelapparaten, of beide, bevat. Voor­beelden van houders zijn armaturen die kunnen worden gedemonteerd voor de afzonderlijke controle van de licht­

bron(nen) daarin, huishoudelijke apparaten die (een) lichtbron(nen) bevatten, huisraad met lichtbron(nen) in (leg­planken, spiegels, vitrinekasten). Indien een houder niet kan worden gedemonteerd om de lichtbron en afzonderlijke  voorschakelapparatuur te controleren, moet de gehele houder worden aangemerkt als een lichtbron;

Het verwijderbaar maken van de lichtbron is derhalve wel een belangrijke kwestie. Indien er een zeer dringende reden is dit niet te doen dan moet er een etiket op de doos.

Artikel 3, lid 1 onder a zegt;

elke lichtbron die in de handel wordt gebracht als een afzonderlijk product (d.w.z. niet in een houder) en in een verpakking, wordt voorzien van een op de verpakking gedrukt etiket in het in bijlage III vastgestelde formaat;

Op de etiketten zelf komen we in een andere les nog uitgebreid terug. Het etiket moet op de verpakking staan. Het formaat van het etiket is ook vastgelegd.

in het geval van verkoop op afstand het etiket en het productinformatieblad worden verstrekt overeenkomstig de bijlagen VII en VIII;

Indien de verkoop dus via websites of andere methoden zoals via postorder plaats vindt moet ook de energie informatie beschikbaar worden gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verkoop via internet en andere methoden. In de bijlagen VII en VIII worden die separaat beschreven. We zullen beide in een les separaat behandelen.

in alle visuele advertenties voor een specifiek model lichtbron, ook op internet, de energie-efficiëntieklasse van dat model en de reeks beschikbare energie-efficiëntieklassen op het etiket worden vermeld overeenkomstig bijlage VII;

in al het technische promotiemateriaal voor een specifiek model lichtbron, ook het technische promotiemateriaal op internet, waarin de specifieke technische parameters voor dat model worden beschreven, de energie-efficiëntieklasse van dat model en de reeks beschikbare energie-efficiëntieklassen op het etiket worden vermeld overeenkomstig bijlage VII;

Ook hier wordt vereist dat de energie informatie moet worden vermeld. Ook hier wordt weer verwezen naar de enkele pijl met het energielabel.

Dit label moet derhalve naar vorenkomen bij ongeveer alle uitingen die worden gebruikt om het product te promoten.

Het laatste punt in de verplichtingen betreft voornamelijk de overgangsperiode van de oude regeling naar de nieuwe. 

 de bestaande etiketten op lichtbronnen in verkooppunten binnen achttien maanden na de toepassingsdatum van deze verordening zodanig worden vervangen door etiketten met aangepaste schaal dat het bestaande etiket wordt bedekt, ook wanneer dit op de verpakking is gedrukt of eraan is bevestigd.

De ingangsdatum van de verordening 2019/2015 is 1-9-2021. Gedurende een periode van 18 maanden dus tot 1-3-2023 mogen de producten met het oude label nog worden uitverkocht. Een ruime periode om de voorraden de winkels uit te krijgen. Daarna moet echter een nieuw etiket over het oude heen geplakt worden. Dat is veel extra werk en dat betekend ook dat de leverancier nieuwe etiketten ter beschikking moet gaan stellen. Het is daarom van belang om er inderdaad voor te zorgen dat de oude voorraad is uitverkocht voor 1-3-2023.

Het is ook niet mogelijk om nu reeds het nieuwe etiket te gaan gebruiken. Dit kan pas per 1-9-2021.

Indien er de voorraad nog niet is uitverkocht moet de leverancier stickers aanleveren volgens de nieuwe regelgeving (of een andere oplossing zoeken!!). Bij het herstickeren moet het nieuwe etiket tenminste het gehele oude etiket bedekken. Het nieuwe etiket heeft echter andere afmetingseisen dan het oude etiket. Het nieuwe etiket is kleiner dan het oude. Dat betekend dat een sticker die aangeleverd wordt groter moet zijn. Dit is op te lossen door een groter kader (wit ruimte) rond het etiket aan te houden waardoor hij even groot is als het originele etiket.

Het is dus nogal wat gedoe om oude lichtbronnen om te stickeren naat het nieuwe etiket. Misschien is het verstandig een uitverkoop actie te doen tegen die tijd zodat de oude voorraden op zijn.