Invoeringsdata

Paragraaf voortgang:

De verordening (EU) 2017/1369 is van toepassing sinds 1-8-2017. Hierin is de verplichting voor EPREL (de databank) opgenomen. Dit is verplicht geworden per 1-1-2019. 

Ieder nieuwe model dat in de handel wordt gebracht moet eerst worden geregistreerd in EPREL. Is dat niet gedaan mag het product niet worden verhandeld in de Europese Unie.

Voor 30-6-2019 moesten ook alle modellen die in de handel zijn gebracht tussen 1-8-2017 en 1-1-2019 geregistreerd zijn. Met terugwerkende kracht moesten alle modellen geregistreerd worden in de database.

Modellen die voor 1-8-2017 in de handel zijn gebracht mogen ook geregistreerd worden maar hiervoor bestaat geen verplichting. Het is dan ook aan te raden dat niet te doen aangezien dat enkel een extra administratieve last met zich mee brengt. Je moet namelijk ook weer aangeven vanaf waneer een product niet langer meer in de handel is. Er is dus ook onderhoud noodzakelijk van geregistreerde producten.

De verordening verplichte de Europese Unie zelf ook tot het herschalen van de etiketten voor verlichting per 1-11-2019. Dat is niet helemaal gehaald. Dat wil zeggen de nieuwe verordening heeft de nodige vertraging opgelopen maar is inmiddels gepubliceerd en is van 1-9-2021 van kracht.

2017/1369 data